Večstanovanjski objekt v Trebnjem

projektirano, maj 2018