Večstanovanjski objekt v Bohinjski Bistrici

12. februar 2009