Prizidek Zdravstvenega doma Tržič

Projektirano junij 2013