Hlev za govedo in remiza na Lužah

Projektirano julij 2012