Stanovanjski objekti v Stražišču

projektirano januar 2014