VRSTE PROJEKTOV, KI JIH NUDIMO:

 • IDP / Idejni projekt

  je prva faza projektiranja, kjer se rešijo tlorisna zasnova, velikost ter postavitev objekta na zemljišče. Izdela se tudi 3D vizualizacija objekta.

 • PGD / Projket za pridobitev gradbenega dovoljenja

  na podlagi idejne zasnove se izdela PGD projekt, ki se vloži na pristojno Upravno enoto in s katerim se pridobi gradbeno dovoljenje. Vsebuje vodilno mapo s soglasji, arhitekturo, vse potrebne elaborate in po potrebi druge načrte.

 • PZI / Projekt za izvedbo

  arhitektura v tej fazi  je dodelana do zadnjih detajlov  po katerih se objekt gradi. Projekt vsebuje še statični izračun, načrt strojnih in električnih inštalacij ter po naročilu popis del in ostale specifične načrte.

 • PZR / Projekt za razpis

  projekt za zbiranje ponudb pri javnih objektih s popisi za vsa predvidena dela.

 • PID / Projekt izvedenih del

  je projekt, ki se izdela, ko je objekt že zgrajen. Vrisane so spremembe med gradnjo, projekt pa je osnova za tehnični pregled in uporabno dovoljenje.

Projektno dokumentacijo pripravimo za novogradnje vseh vrst objektov, legalizacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, prizidave, spremembe namembnosti objektov,…

Želite posebno ponudbo?

Pokličite nas! Z veseljem vam jo pripravimo.

NADZOR

V fazi gradnje vam nudimo pooblaščen nadzor. Glede na zahtevnost gradnje lahko izbirate med številom obiskov in obsegom nadzora.

Mega team projektiranje - pooblaščen nadzor

PONUDBA

 • projektiranje oziroma izdelava vseh vrst projektne dokumentacije
 • izdelava urbanističnih dokumentov in priprava vodilnih map
 • izdelava etažnih načrtov
 • inžiniring, ki vključuje pridobivanje soglasij in pridobitev gradbenega dovoljenja
 • izdelava tehnične dokumentacije
 • gradbeni nadzor
 • tehnično in urbanistično svetovanje
 • izdelava rušitvenih elaboratov
 • izdelava popisa GOI del
 • izdelava fotomontaž
 • izdelava popisa
 • izdelava fotomontaž
 • izdelava študije osončenja (osenčenja) za specifično lokacijo
 • izdelava renderjev in 3D modeliranje

Sestanki v fazi izdelave idejnega projekta potekajo ob 3D simulaciji vašega objekta.